Δελτία Τύπου

Προωθητικό βίντεο Erasmus+ Youth Wiki από το ΠΑΔΑ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), Εθνικός Ανταποκριτής του Erasmus+ Youth Wiki, της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτικές νεολαίας των χωρών της Ε.Ε., κυκλοφόρησε το πρώτο προωθητικό βίντεο της δράσης για την Ελλάδα.

 

Στόχος του βίντεο είναι η ευρύτερη κι αποτελεσματικότερη πληροφόρηση του κοινού για την πλατφόρμα Youth Wiki, η οποία αποτελεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τις αποφάσεις, τα μέτρα, τον τρόπο λειτουργίας των δομών χάραξης πολιτικής και τις πολιτικές συζητήσεις, που αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή των νέων, καλύπτοντας τους δέκα κύριους τομείς δράσης, όπως προσδιορίζονται στη Στρατηγική της Ε.Ε. για τη νεολαία 2019-2027.

 

Το βίντεο περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κι απευθύνεται τόσο σε νέους/νέες, όσο και σε όσους εργάζονται με ή για τη νεολαία.

 

Μπορείτε να βρείτε τόσο το βίντεο, όσο και περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα στη σελίδα https://youthwiki.uniwa.gr/ , που φιλοξενείται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφθείτε:

 

Προηγούμενα δελτία τύπου

Νέο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Erasmus+ Youth Wiki

Διαδραστικοί χάρτες για πολιτικές νεολαίας της Ε.Ε. από το Erasmus+ Youth Wiki

To Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην ετήσια συνάντηση του Erasmus+ Youth Wiki

Καλύτερη Γνώση για Καλύτερες Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Νεολαία – Erasmus+ Youth Wiki

Το ΠΑΔΑ Εθνικός Ανταποκριτής του Erasmus+ Youth Wiki