Εθνικός Ανταποκριτής – ΠΑ.Δ.Α.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), με έτος ίδρυσης το 2018, προέρχεται από τη συγχώνευση τριών ιστορικών και δυναμικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και έρευνας στο νομό Αττικής:

 • του ΤΕΙ Αθήνας,
 • του ΑΕΙ Πειραιά και
 • της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

που προσέφεραν χιλιάδες αποφοίτους και συνέβαλαν καταλυτικά στην εσωτερική και διεθνή ανάπτυξη της χώρας. Τα δυο πρώτα είχαν καταξιωμένη πορεία 45 χρόνων λειτουργίας από την ίδρυσή τους, ενώ η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, η οποία συγχωνεύτηκε στο ΠΑΔΑ το 2019, διέθετε ήδη μια εξαιρετική συνεισφορά 90 χρόνων στο ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, από την ίδρυσή της το 1929 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Οι χώροι του Πανεπιστημίου αναπτύσσονται σε τρεις πανεπιστημιουπόλεις:

 • «Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω», στο Δήμο Αιγάλεω,
 • «Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα», επίσης στο Δήμο Αιγάλεω,
 • «Πανεπιστημιούπολη Αθηνών», στο Δήμο Αθηναίων,

ενώ σε εξέλιξη ολοκλήρωσης βρίσκεται και τέταρτη πανεπιστημιούπολη στο Δήμο Μοσχάτου.

Το ΠΑΔΑ αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο ΑΕΙ σε αριθμό φοιτητών στο νομό Αττικής και το τρίτο στην Ελλάδα, με πάνω από 57.000 εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές, 5.500 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 780 διδάκτορες.

Διαθέτει 6 Σχολές:

 • Σχολή Δημόσιας Υγείας,
 • Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών,
 • Σχολή Επιστημών Τροφίμων,
 • Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας,
 • Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και
 • Σχολή Μηχανικών.

Περιλαμβάνει συνολικά 27 Τμήματα, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο των προαναφερόμενων Σχολών, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών πεδίων. Τα προγράμματα σπουδών παρέχουν στους αποφοίτους εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, συνδέοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα με την κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δράσεων, το ΠΑΔΑ υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα, είτε αυτοδύναμα, είτε μέσω συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και φορείς, που δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά, το ίδρυμα διαθέτει 79 ερευνητικά εργαστήρια και υποστηρίζει άνω των 320 ερευνητικών προγραμμάτων. Η συμμετοχή του ιδρύματος σε ερευνητικά έργα στοχεύει στην προώθηση της αριστείας, στη δημιουργία του κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος, στην προαγωγή της καινοτομίας, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης εν γένει.

Το ΠΑΔΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή του παρουσία, έχοντας αξιοποιήσει στο έπακρο το έργο που είχε παραχθεί από τα συστατικά του ΑΕΙ κι αναπτύσσοντας νέους διεθνείς συνδέσμους. Πολυάριθμες διεθνείς συμφωνίες, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων όπως το Erasmus+, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων, διεθνείς δημοσιεύσεις των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας, διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα σε επιφανείς ξένους εκπροσώπους των επιστημονικών κλάδων που θεραπεύει το ίδρυμα, αποτελούν ελάχιστα στοιχεία της διεθνούς πολιτικής του. Το ίδρυμα, επίσης, συμμετέχει ως μέλος σε διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ενώσεις πανεπιστημίων (United Nations Academic Impact, International Association of Universities, European University Association, κ.ά.).

Στρατηγική του ΠΑΔΑ είναι το να επενδύει στους ανθρώπους και πρακτική του είναι η συνδιαμόρφωση με την ακαδημαϊκή κοινότητα συστήματος αξιών, εμπιστοσύνης, σταθερότητας και αξιοπιστίας με ήθος και δικαιοσύνη, δίνοντας ίσες ευκαιρίες και εφαρμόζοντας την αξιοκρατία, αλλά και την λογοδοσία του Πανεπιστημίου προς την κοινωνία. Παράλληλα, ενθαρρύνει την ένταση προσπαθειών σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας και ακαδημαϊκού κοσμοπολιτισμού.