Υγεία και Ευεξία

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

7.1 Γενικό πλαίσιο

      Κύριες τάσεις στις συνθήκες υγείας των νέων

      Βασικές έννοιες

7.2 Διοίκηση και διακυβέρνηση

      Διακυβέρνηση

      Διατομεακή συνεργασία

7.3 Αθλητισμός, φυσική κατάσταση νέων και σωματική δραστηριότητα

      Εθνική στρατηγική(ές)

      Προώθηση και υποστήριξη του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας στους νέους

      Η φυσική αγωγή στα σχολεία

      Συνεργασίες

7.4 Υγιεινοί τρόποι ζωής και υγιεινή διατροφή

      Εθνική στρατηγική(ές)

           Ενθάρρυνση υγιεινού τρόπου ζωής και υγιεινής διατροφής για τους νέους

           Δράσεις για την αντιμετώπιση του Καπνίσματος

           Δράσεις για την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών

           Δράσεις αντιμετώπισης των βλαπτικών συνέπειων από την κατανάλωση αλκοόλ

      Αγωγή υγείας και εκπαίδευση υγιεινού τρόπου ζωής στα σχολεία

           Peer-to-peer education approaches

           Συμπράξεις και συνεργασίες

           Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής και τους παράγοντες που επηρεάζουν

           την υγεία και την ευημερία των νέων

7.5 Ψυχική υγεία

      Εθνική στρατηγική(ές)

      Βελτίωση της ψυχικής υγείας των νέων

7.6 Μηχανισμοί έγκαιρης ανίχνευσης και σηματοδότησης νέων που αντιμετωπίζουν κινδύνους για την υγεία

      Πλαίσιο πολιτικής

      Ενδιαφερόμενα μέρη

      Καθοδήγηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη

      Ομάδες-στόχοι

      Χρηματοδότηση

7.7 Να γίνουν οι εγκαταστάσεις υγείας πιο φιλικές προς τη νεολαία

7.8 Τρέχουσες συζητήσεις και μεταρρυθμίσεις