ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ

9.3 Ανταλλαγές μεταξύ νέων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής για παγκόσμια ζητήματα

 

Ανταλλαγές παγκόσμιων θεμάτων με φορείς χάραξης πολιτικής σε εγχώριο επίπεδο

Το πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ τάξης λυκείου (ηλικίας 15 και άνω) των σχολείων της Ελλάδας και των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ. Ο συγκεκριμένος θεσμός παρέχει ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή των νέων σε εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια θέματα.

Το πιο γνωστό πρόγραμμα ενθάρρυνσης των νέων για τη συμμετοχή τους στα κοινά, σε εγχώριο επίπεδο είναι το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 5.4. Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, για την πραγματοποίηση των στόχων του, περιλαμβάνει μια σειρά από μεθόδους και δράσεις που περιγράφονται στο καταστατικό του. Εκτός των άλλων αναφέρονται τα εξής:

  • Συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς όπως (Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Συνδικάτα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
  • Συνεργασίες με όργανα του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα οργανώσεων για θέματα που αφορούν στους νέους
  • Συντονισμό πραγματοποίησης προγραμμάτων και σχεδίων στον Ελληνικό χώρο που αποτελούν απόρροια της συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή όργανα
  • Ίδρυση σταθερών δομών διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδας (Ε.Κ.Ν.Ε.) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ανεξάρτητων κομματικών και πολιτικών κομμάτων. Αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, που έχει 41 Εθνικές Επιτροπές και από την ίδρυση του το 1987, διοργανώνει ετησίως πάνω από 100 δράσεις εμπλέκοντας 25.000 νέους. Το Ε.Κ.Ν.Ε. διοργανώνει σε ετήσια βάση δύο Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής, μία στην Αθήνα και μία στην Θεσσαλονίκη. Σε αυτές μαθητές λυκείων της χώρας συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δύνανται να συμμετάσχουν στην Εθνική αντιπροσωπεία. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν μαθητές όλων των τάξεων του λυκείου, για σχολεία της Περιφέρειας που σχετίζεται με κάποια Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής. Οι φοιτητές, δηλαδή οι νέοι άνω των 18 ετών, έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν σε μια Γενική Συνέλευση, ώστε να γνωρίσουν τα μέλη και τον τρόπο λειτουργίας του Ε.Κ.Ν.Ε., ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν εθελοντικά με κάποια δράση.

Τον Απρίλιο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδας, διοργανώνει τη 45η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής με θεματική «(O) Άνεμος (της) Αλλαγής – Νεανικές Πρωτοβουλίες για την Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Συνείδησης: Ενδυναμώνοντας την ενεργό συμμετοχή των νέων στην περιβαλλοντική πολιτική».

 

U-Report Greece

To U-Report είναι μια πλατφόρμα της Unicef και δίνει βήμα στους νέους να εκφράσουν τις απόψεις τους για ζητήματα πολιτικής και κοινωνίας. Αφορά περισσότερους από 20 εκατομμύρια νέους σε πάνω από 91 χώρες. Στην Ελλάδα, το U-Report είναι διαθέσιμο από τον Απρίλιο του 2022. Το U-Report είναι δωρεάν, ανώνυμο και απολύτως διαφανές. Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδικτυακές διαβουλεύσεις με παιδιά και νέους, οι οποίες διεξάγονται με τη μορφή δημοσκοπήσεων (polls). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν και να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις μέσω Facebook Messenger, WhatsApp ή Viber. Οι απαντήσεις αναλύονται σε πραγματικό χρόνο, χαρτογραφούνται και εμφανίζονται στον ελληνικό ιστότοπο. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους χρήστες και διαδίδονται σε πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

 

Ανταλλαγές παγκόσμιων θεμάτων με φορείς χάραξης πολιτικής σε διεθνές επίπεδο

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, λειτουργεί η πλατφόρμα Φωνητικής Συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πλατφόρμα με όνομα «Δώσε Φωνή στο Όραμα Σου», προσφέρει την ευκαιρία σε νέους από κάθε χώρα να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες και ανησυχίες τους σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Οι κατηγορίες για τις οποίες οι νέοι θα ηχογραφήσουν τα μηνύματα τους, με σκοπό να επικοινωνήσουν το όραμα τους, είναι οι Ευρωπαϊκές αξίες, οι Τέχνες και ο Πολιτισμός, η Ψηφιακή Τεχνολογία, η Εκπαίδευση και η Μαθησιακή Κινητικότητα, η Απασχόληση, το Περιβάλλον, η Υγεία, η Ευημερία και ο Αθλητισμός, η Συμπερίληψη και η Νεολαία και Κόσμος.

Το 2013 διοργανώθηκε το πρόγραμμα Engage το οποίο αφορούσε σε ένα ανοιχτό φόρουμ για τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική, τη σημασία και τους νέους τρόπους με τους οποίους οι νέοι αποκτούν πολιτική δύναμη και στόχο είχε να εμπνεύσει την επανεπένδυση στην πολιτική δραστηριότητα. Το φόρουμ διοργανώθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης με στόχο να ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη.  Το πρόγραμμα αφορά νέους ηλικίας 18-30 ετών και αποτελεί ένα μέσο ενίσχυσης της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζοντας προκλήσεις με έμφαση τα προβλήματα βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών. Για την περίοδο 2021-2027 ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.009 δις, προσφέροντας ευκαιρίες σε 270.000 νέους. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

To Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων (European Youth Forum) αποτελεί “τη φωνή των νέων στην Ευρώπη”. Εκπροσωπεί πάνω από 100 οργανισμούς νεολαίας και φέρνει κοντά πάνω από ένα εκατομμύριο νέους από τη μία άκρη της Ευρώπης στην άλλη. Η ατζέντα των ζητημάτων που αφορούν σε δράσεις του EYF, περιλαμβάνει θέματα εγκατάλειψης της εκπαίδευσης έως βιώσιμες πολιτικές για τον πλανήτη. Συγκεκριμένα, τα θέματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων είναι:

  • Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Δημοκρατία
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στην Ελλάδα, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί μέλος-εκπρόσωπο των οργανώσεων της νεολαίας στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων.  

 

Πίσω στον Τομέα Νεολαία και Κόσμος