ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ

9.5 Πράσινος εθελοντισμός, παραγωγή και κατανάλωση

 

Πράσινος εθελοντισμός

Στην Ελλάδα αναπτύσσουν δράσεις εθελοντικής προσφοράς οι παρακάτω Μη κυβερνητικές Οργανώσεις:

Η ΕΛΙΞ, η οποία έχει υλοποιήσει πλήθος εθελοντικών δράσεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση της μη τυπικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ενώ συγχρόνως έχει υποστηρίξει την αποστολή χιλιάδων εθελοντών από την Ελλάδα σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό.

Ο Αρκτούρος, στον χώρο της οργάνωσης στη Φλώρινα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιεί δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση της άγριας ζωής, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, συντονίζει προγράμματα ανταλλαγής εθελοντών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού EVS. Ακόμη, συμμετέχει σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (δράσεις με μαθητές ή ομάδες παιδιών σε σχολεία & άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα).

H Greenpeace, η οποία είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση. Οι εκστρατείες τους επικεντρώνονται στο κλίμα, την ενέργεια και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

 

Πράσινη παραγωγή και κατανάλωση

Δεν υπάρχουν κύριες πολιτικές, προγράμματα, έργα ή πρωτοβουλίες ανώτατου επιπέδου που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των νέων στην πράσινη παραγωγή και κατανάλωση εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Πίσω στον Τομέα Νεολαία και Κόσμος